Wat ben ik blij!

Stella de Swart

Wat ben ik blij! Vanaf juni ben ik uit de Bbz (Besluit Bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz). Dat is zo’n opluchting. Die constante regeldruk en het gevoel gevangen te zitten in bureaucratische regels maakte me helemaal gek. Natuurlijk was ik blij dat ik van deze regeling gebruik kon maken, maar het is nog fijner om weer 100% zelfstandig te zijn! 

En ik heb nog meer goed nieuws! Vorig jaar stond ik in november voor een bijzondere gelegenheid bij het UWV in Lunteren, waar leden van de Raad van Bestuur, directeuren en managers aanwezig waren. Mijn verhaal werd niet alleen gehoord, maar er werd oprecht naar geluisterd. En nu, een jaar later heb ik de opdracht om komend half jaar voor het UWV aan de slag te gaan als adviseur ‘menselijke maat’. Mijn eigen ervaring binnen het UWV is een bron van inspiratie en motivatie voor bewustwording. Zo wil en kan ik bijdragen aan een verandering. Wij willen allemaal worden gezien als mens, gehoord worden in onze unieke verhalen, maar vooral geholpen worden in tijden van nood.

Zelf moet ik nog wel even wennen aan het vakjargon, de afkortingen en de begrippen bij het UWV. Zo zijn er talloze afkortingen binnen het UWV die ik nog moet leren herkennen. Toch zijn de 3 G’s – gezien, gehoord, geholpen – meteen vertrouwd voor mij. Zelf voeg ik daar graag nog een vierde G aan toe: gewaardeerd.

Naast mijn werk bij het UWV blijf ik ook mijn boek onder de aandacht brengen. “Armoede krijg je gratis” is nog steeds relevant. Het biedt niet alleen een blik op de persoonlijke strijd tegen armoede, maar is ook kritisch op maatschappelijke kwesties die vaak niet worden gezien. Het is belangrijk dat mensen bewust blijven van armoede. Hoe anders is het leven als je in armoede leeft of in rijkdom? Armoede is niet enkel het gevolg van rationele keuzes, maar een samenspel van pech, ziekte, ongeluk en of werkeloosheid. Ook komend halfjaar kun je mij daarom boeken voor inspirerende lezingen in het sociale domein en bij gemeentes. Verder zal ik regelmatig bij radioprogramma’s aan tafel schuiven om mijn stem te laten horen en mee te praten over de menselijke maat. Zoals afgelopen maand bij Radio 1 en ook op Spotify was ik te horen. Ook anderen gun ik het om te ontsnappen aan de bijstand. Het is zo fijn! En daarom blijf ik ook in 2024 maatschappelijk actief.*

Laten we samen de dialoog aangaan, luisteren naar elkaar en deelnemen aan de beweging naar een samenleving waarin elk individu weer wordt gezien, gehoord, geholpen en vooral gewaardeerd. Daar worden wij allemaal blij van! 

Ciao Ciao Stella

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp