Wat ben ik blij!

Stella de Swart

Wat ben ik blij! Vanaf juni ben ik uit de Bbz (Besluit Bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz). Dat is zo’n opluchting. Die constante regeldruk en het gevoel gevangen te zitten in bureaucratische regels maakte me helemaal gek. Natuurlijk was ik blij dat ik van deze regeling gebruik kon maken, maar het is nog fijner om weer […]