Reviews

Op deze pagina kun je een review achterlaten. Uiteraard kan dat ook bij bijv. Bol.com Je gebruikersnaam wordt bij je review getoond. Je e-mailadres niet. Alle reviews worden gecheckt voor plaatsing dus spamtekst heeft geen zin. Deze worden verwijderd voor plaatsing. (For our foreign visitors from Russia or China; each nonsense review will be deleted without reading)

Review
5/5

Wat een veerkracht. Indrukwekkend

Merle Freeke - Ondernemerscoach in Noord-Holland - December 2023

Het verhaal van Stella de Swart raakt mij. Als accountmanager in de modebranche verdiende ze veel geld, maar een serie aan omstandigheden (verliefd worden, kinderen krijgen, scheiden, huis kwijt raken en baarmoederhalskanker krijgen) die ons allemaal kunnen overkomen bracht haar bestaanszekerheid in het gedrang.
Ze gaat van een WW-uitkering naar de bijstand en ervaart met name gezien te worden als “zieke Stella” i.p.v. Stella. Ze raakt haar eigenwaarde kwijt en wordt een (bsn) nummer in het systeem.
Vanuit bed schrijft ze verhaaltjes over haar ervaringen. Haar kwetsbaarheid werkt verbindend. En de reacties op Facebook geven haar hoop.
Inmiddels heeft ze een boek uitgebracht en spreekt ze in het openbaar over haar ervaringen en de benodigde systeemveranderingen.
Wat een veerkracht. Indrukwekkend

Ondernemerscoach in Noord-Holland – Merle Freeke – Startwijzer
https://www.startwijzer.info/coaches/ondernemerscoach-noord-holland-merle-freeke/
5/5

Review boek Stella de Swart (2022) Armoede krijg je gratis

Margot Kersing - September 2023

Review boek Stella de Swart (2022) Armoede krijg je gratis

In dit boek vertelt Stella de Swart over haar ervaringen met leven in armoede. Wat dit boek bijzonder waardevol maakt is dat het het contrast tussen haar vroegere welvarende leven en haar leven in armoede laat zien. Dit geeft een uniek inzicht in de oordelen en stereotypen over mensen in armoede. ‘Gewoon hard werken, dan komt het wel goed’: dat klopt dus niet. Doordat ze haar baan verliest, haar relatie eindigt, en ze baarmoederhalskanker krijgt komt ze in grote financiële problemen. Ze raakt verstrikt in de bureaucratische lokettenjungle: een web van ambtelijke regels en formulieren.

Schaduwwereld

Door het boek heen wordt de lezer geleidelijk meegenomen van een beschrijving van haar vroegere welvarende leven naar het verhaal van haar leven in armoede. Deze subtiele overgang maakt dit boek toegankelijk en geeft de lezer het inzicht dat iedereen door een samenloop van ongelukkige omstandigheden in armoede terecht zou kunnen komen. Stella neemt je mee in haar zoektocht naar de juiste wegen in het ‘armenwereldje’ door een jungle van regelingen, toelages, potjes, subsidies en loketten. Ze omschrijft dit ‘armenwereldje’ zelf als een ‘schaduwwereld naast de gewone wereld’ waarin ‘voor mensen met of zonder geld verschillende normen en waarden gelden’. Ze merkt in haar contact met professionals, kennissen en vrienden dat ze vaak niet serieus wordt genomen. Er worden incorrecte aannames gedaan omdat ze arm is, en de schuld voor haar problemen waar ze niets aan kan doen wordt bij haar gelegd. Verder merkt ze op: ‘de inefficiëntie van dat loketten-doolhof voor je terechtkomt bij de juiste instantie, zie ik toch in de ‘normale’ wereld’ niet zo snel gebeuren. Het zou volkomen vastlopen.’ En dat is precies wat er gebeurt: mensen in armoede lopen vast.

Digitalisering

De digitalisering van de samenleving en overheidsinstanties speelt op de achtergrond een interessante rol in haar verhaal. Ze beschrijft de rigiditeit van de overheidsinstanties waar je als bijstandsgerechtigde mee te maken krijgt. Alles is digitaal en als je niet in de computer staat dan moet je door een hele papierwinkel heen om te bewijzen dat je ergens recht op hebt. Waar de digitale bureaucratie haar tegenhoudt, geeft facebook haar steun.

Als je geen geld hebt wordt je wereldje steeds kleiner en menselijk contact schaars. Vrijwel alle sociale activiteiten in onze samenleving kosten geld. De bibliotheek en het buurthuis zijn meestal één van de weinige plekken in een samenleving waar je kunt zijn zonder dat er van je verwacht wordt dat je geld uitgeeft. Daarnaast moet je alle schenkingen, zowel geld als in natura, opgeven. Stella merkt op dat je als bijstandsgerechtigde dus geen recht hebt op de vriendschap in de vorm van enige financiële steun van de omgeving. Hierdoor dreigt de wereld van Stella erg klein te worden. Facebook verruimde haar wereld omdat het een plek was die niets kostte maar waar ze zich wel kon uiten. Daar kon ze haar persoonlijke gevoelens over haar situatie delen, en ze putte veel steun uit de reacties op haar posts. De reacties gaven haar het gevoel dat ze als mens nog iets voorstelde in de wereld en nog deel uitmaakte van de wereld. Hoewel het niet al haar onzekerheid en problemen oploste gaf het haar wel een gevoel van eigenwaarde.

Zowel de digitale bureaucratie als facebook geven een beperkt beeld van de realiteit waar Stella in leeft maar er is een belangrijk verschil. Stella heeft op facebook controle over haar digitale leven. Ze heeft menselijk contact via facebook, en putte daar moed en hoop uit Dit in tegenstelling tot de last die ze ervaart van de digitale bureaucratie. De digitale bureaucratie lijkt voornamelijk gericht te zijn op interne efficiëntie binnen overheidsorganisaties, maar niet op het helpen van mensen in armoede of persoonlijk contact met hen.

De kern

Maar wat doet armoede eigenlijk met een mens? In het beeld wat veel mensen hebben van mensen in armoede (ze stinken, lopen onverzorgd rond in oude kleding, zijn altijd angstig/onzeker/etc.) brengt Stella nuance aan. Ze identificeerde zich niet met dat stereotype beeld. Ze is een trotse, sterke vrouw, goedgekleed, met rode lippenstift, en probeert een zo goed mogelijk voorbeeld voor haar kinderen te zijn. Ze houdt van netwerken, mensen, en de glitter en glamour van de modewereld. Armoede heeft zeker wel impact op haar maar lijkt haar kern niet echt te raken.

In bepaalde periodes heeft de armoede wel een negatieve weerslag op haar. Zoals ze pakkend schrijft ‘De kern van armoede gaat eigenlijk vooral over zelfvertrouwen en eigenwaarde, en aan het gebrek daaraan’. Mensen die langere tijd in armoede leven kunnen zich minderwaardig gaan voelen en hun gevoel van eigenwaarde kwijtraken omdat ze hun leven kwijt zijn en er geen perspectief op de toekomst is. Zo ook bij Stella. Het hebben van werk maakt vaak deel uit van iemands identiteit en heeft invloed op eigenwaarde en zingeving. Armoede heeft dus wel grote invloed op veel aspecten van iemands leven maar raakt niet de kern. Zoals Stella schrijft ‘Armoede is geen gebrek aan karakter, maar het is een gebrek aan geld’.

Dit boek is een must-read voor iedere professional die te maken heeft met mensen die in armoede leven en iedereen die denkt ‘dat overkomt mij niet’. Want armoede kan immers iedereen overkomen.

Margot Kersing (die/hen/hun, they/them)
PhD candidate
HCG-ESHPM & DPAS-ESSB 

L     https://www.linkedin.com/in/margotkersing/
W    https://www.eur.nl/people/margot-kersing 

5/5

Armoede Krijg je Gratis

Marlon Rinaldo - Ervaringswerker - Maart 2023

Beste Stella, we hebben elkaar leren kennen via LinkedIn. Ik heb jou boek met veel bewondering gelezen en herkende mijn eigen struggles, na een Burn-out, huis moeten verkopen, maar ook de Drive om door te gaan…..

Brassa Lobi,
Marlon Rinaldo
Ervaringswerker

5/5

Tweegesprek tijdens ons online-event over schulden en burgers in problemen

Annemarie Ruesink - communicatieadviseur Raad voor Rechtsbijstand - Januari 2023

Het gezamenlijk optreden van Sarah Sylbing en Stella de Swart is zeer goed ontvangen. Het tweegesprek tijdens ons online-event over schulden en burgers in problemen tussen de documentairemaakster en de ervaringsdeskundige paste precies in het traject van burgergerichte dienstverlening dat wij voorstaan. We zijn erg tevreden!

5/5

Keynote speaker op het congres ‘Mens Centraal'

Mireille van Twuijver - Onderzoekscoördinator Mens Centraal, Dienst Publiek en Communicatie, Ministerie van algemene zaken - Januari 2023

Stella de Swart was keynote speaker op het congres ‘Mens Centraal. Vertrekpunt voor communicatie en dienstverlening’, dat in september 2022 plaatsvond. Doelgroep van het congres was: overheidsmedewerkers, die het contact van burgers met de overheid optimaal willen laten aansluiten op de belevingswereld van burgers. Stella heeft de zaal meegenomen in hoe zij in armoede terecht is gekomen en hoe zij vanaf dat moment het contact met de overheid heeft ervaren. Dat deed ze op een heel open, kwetsbare en eerlijke manier. Haar verhaal heeft veel deelnemers aan het congres geraakt en doen inzien dat je van het ene moment op het andere niet meer zelfredzaam kan worden. Maar ook heeft ze de deelnemers aan het denken gezet over wat zij nodig had gehad van de overheid in termen van empathie en regeldruk. We zijn Stella hier zeer erkentelijk voor!

5/5

Programma Ondernemer Centraal

Mirjam Stoffer - Beleidsmedewerker Ondernemen en Schulden Gemeente Utrecht - Januari 2023

Stella de Swart heeft tijdens ons programma Ondernemer Centraal in samenwerking Vechtclub XL haar verhaal verteld. Wat kan een mens toch veel meemaken en toch de draad weer zo goed oppakken. Dit heeft de aanwezige deelnemers echt geraakt en doen inzien dat je als mens toch tegenslagen kunt hebben, maar met doorzettingsvermogen weer door kunt gaan. Ik heb Stella leren kennen als een betrokken vrouw met veel passie. Een echte expert op het gebied van armoede, schulden en ernstige geldnood. 

5/5

Je boek leest gemakkelijk

Huib Klamer - November 2022

Vorige week zaterdag spraken we elkaar op de conferentie in Amersfoort over armoede.

Je gaf me toen je boek.
Ik heb het inmiddels gelezen. Je boek leest gemakkelijk (met veel boeken is dat wel anders), want vlot geschreven. Een vlot geschreven, inspirerend boek dat goed inzicht geeft in een leefsituatie van armoede die mij behoorlijk onbekend is.

Hoopgevend, positief (bij alle tegenslagen), zonder rancune naar instanties. 
Positief want je probeert steeds de ander te begrijpen. En je zoekt steeds naar kansen en zet door. 
Ik denk dat hulpverleners, ja iedereen, kunnen leren van je boek, het perspectief dat je geeft hoe het is te leven in armoede, en vooral ook hoe moeilijk de hulpverlening is geregeld.
Een grote kracht van jou is ook je dat je heel sociaal vaardig bent. 

Dat lees ik in je hele boek (en merkte ik ook al in het korte contact dat we hadden). Dat is een grote kwaliteit die je hebt ingezet en ook verder heeft gebracht.  Ik wens je veel goed toe op je verdere weg.

5/5

We kunnen nog veel van haar leren...

Jacomien Burgs - November 2022

Tijdens een netwerkbijeenkomst over Armoede en Schulden, georganiseerd door de gemeenten op Noord – en Zuid Beveland, heeft Stella ons een kijkje gegeven in haar persoonlijke leven. Met haar boeiende en openhartige verhaal heeft zij ons duidelijk gemaakt dat echt iedereen in een situatie kan belanden waarin je van minimum uitkering rond moet komen. Zij heeft ons laten inzien wat het met je doet als je bij diverse instanties aan moet kloppen om hulp te vragen, wat deze situatie doet met je eigenwaarde en hoe je moet knokken om er weer uit te komen. Een verhaal dat de aanwezigen, die voornamelijk werkzaam zijn in het Sociaal Domein, waardevolle informatie en nieuwe inzichten heeft verschaft. We kunnen nog veel van haar leren…

4.7/5

armoedebeleid 2018-2022

Eden den Drijver - November 2022

In oktober 2022 heeft Stella haar verhaal gedeeld met onze maatschappelijke partners in het kader van de evaluatie van het armoedebeleid 2018-2022 en het delen van de eerste nieuwe speerpunten van het nieuwe armoedebeleid 2022-2025. Ik heb Stella ervaren als een goede sparringspartner en iemand die haar werk doet met passie en bezieling. Ze heeft heel veel waardevolle informatie met mij gedeeld en meerdere keren ruimte gemaakt om even met mij te bellen. Haar verhaal sloot mooi aan op dat van ons en was voor veel partners erg herkenbaar. Heel fijn dat Stella als ervaringsdeskundige haar ervaringen kon delen om ons als gemeente beter inzicht te geven in waar onze inwoners in armoede zoal tegenaan lopen.

Eden den Drijver
Adviseur Armoede & Participatie

Gemeente Moerdijk

4.6/5

pay-it-forward

"C"/bekend bij Stella - Oktober 2022

Ik heb genoten tijdens het lezen, complimenten daarvoor. Ik heb geleerd, gereflecteerd, bevestigingen gekregen, en nieuwe inzichten opgedaan. Dit helpt mij als mens om verder te komen, en ik denk voor iedereen die de moeite neemt om het te lezen, dat dit ook geldt.

Daarnaast, ik ben zelfs grote voorstander van “pay-it-forward”, of “café en attente” zoals wij het in Frankrijk noemen, als een bijzonder voorbeeld ervan. Daarom sprak mij ook erg aan het feit dat ik een ander boek cadeau kon geven toen ik er zelf eentje bestelde. Mooi voorbeeld van sociaal ondernemen, iets dat mij aan het hart ligt. Ik hoop van harte dat je iemand blij, en hoopvol, heb kunnen maken hiermee. In mijn ogen zou elke nieuwe onderneming deze principe moeten hanteren. Zo krijg je alle stakeholders, en de maatschappij, op een hogere niveau (win-win-win).

5/5

Ontbijt voor inwoners van Papendrecht

Margriet Broere - Oktober 2022

In oktober 2022 heeft de gemeente Papendrecht een ontbijt georganiseerd voor inwoners van Papendrecht die moeite hebben om rond te komen met hun geld in deze tijden van (energie)crisis.
Stella heeft haar verhaalt verteld en de reactie van de inwoners waren emotioneel. Het besef dat de inwoners niet alleen zijn in hun verhaal steunt hun. Ze voelen zich gezien.Ik heb verder Stella leren kennen als een vrouw met passie voor haar vak en altijd bezig met het helpen van mensen.
Ik kan Stella zeker aanbevelen als spreker en het organiseren van bijeenkomsten met het thema : Bestaanszekerheid.

5/5

Mens Centraal

Mireille van Twuijver - Oktober 2022

Stella de Swart was keynotespeaker op het congres ‘Mens Centraal. Vertrekpunt voor communicatie en dienstverlening’, dat in september 2022 plaatsvond. Doelgroep van het congres waren overheidsmedewerkers die het contact van burgers met de overheid optimaal willen laten aansluiten op de belevingswereld van burgers. Stella heeft de zaal meegenomen in hoe zij in armoede terecht is gekomen, en hoe zij vanaf dat moment het contact met de overheid heeft ervaren. Dat deed ze op een hele open, kwetsbare en eerlijke manier. Haar verhaal heeft veel deelnemers aan het congres geraakt en doen inzien dat je van het ene moment op het andere niet meer zelfredzaam kan worden. Maar ook heeft ze de deelnemers aan het denken gezet over wat zij nodig had gehad van de overheid in termen van empathie en regeldruk. We zijn Stella hier zeer erkentelijk voor!

Mireille van Twuijver

Onderzoekscoordinator Mens Centraal  /Dienst Publiek en Communicatie/ Ministerie van Algemene Zaken

4/5

Bewonderenswaardig

bruinvdkruk - Februari 2022

Met veel, interesse het boek van en over Stella gelezen. Bewonderenswaardig hoe zij telkens weer de veerkracht en het optimisme vandaan haalt om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Zij heeft veel kwaliteiten en het is jammer dat die niet voldoende naar boven zijn komen drijven zodat zij weer een goed betaalde baan kon krijgen. De negatieve recensies zijn vaak van mensen, die zeggen: “eigen schuld, dikke bult”, maar zoals Stella in haar boek ook zegt: het kan iedereen overkomen. Niet altijd lopen de zaken zoals je zou willen maar belangrijk is dan hoe je er mee omgaat. Veel mensen kunnen een voorbeeld nemen aan haar houding. Zij blijft een trotse vrouw, die de problemen met de buitenwereld heeft gedeeld. Weinig mensen durven dat. Omdat ik zelf mensen begeleid, die veel financiële zorgen hebben, vond ik het boek zeker de moeite waard. Het is echt een boek uit de praktijk!

Met vr.gr.Bruin van der Kruk

5/5

Aanrader

Marijke - Februari 2022

Dit boek verteld het verhaal waarvan de meeste mensen denken dat het hen nooit zal overkomen, maar laat juist zien dat het iedereen kan overkomen. Eenmaal in het web van schulden en armoede blijkt het een bureaucratisch doolhof te zijn om er uit te komen. Ik hoop dat het Stella lukt om met haar verhaal de beleidsmakers te laten inzien dat het systeem veel efficiënter en beter kan.

5/5

Een eer om erbij te mogen zijn

Katinka de Boer - November 2021

Dit boek verteld het verhaal waarvan de meeste mensen denken dat het hen nooit zal overkomen, maar laat juist zien dat het iedereen kan overkomen. Eenmaal in het web van schulden en armoede blijkt het een bureaucratisch doolhof te zijn om er uit te komen. Ik hoop dat het Stella lukt om met haar verhaal de beleidsmakers te laten inzien dat het systeem veel efficiënter en beter kan.